Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
   
 
 

 
Προϊόντα:
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΑΚ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
AutoCAD

 
Συνδρομητική Λειτουργία
 
 
 
Το AutoKENAK διατίθεται μόνο συνδρομητικά, δηλαδή το πρόγραμμα λειτουργεί όσο υπάρχει ενεργή Συνδρομή ή Μίσθωση. Το πρόγραμμα λειτουργεί μέσα στο AutoCAD. Επομένως θα πρέπει να έχετε AutoCAD εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το AutoKENAK δεν πραγματοποιεί ελέγχους στο AutoCAD που έχετε, εκτός από τον αριθμό έκδοσης (2021, 2022 κλπ) για λόγους συμβατότητας.
 

Χρειάζεται σύνδεση Internet: για να χρησιμοποιήσετε το AutoKENAK θα πρέπει ο υπολογιστής σας να έχει σύνδεση Internet. Η σύνδεση δεν χρειάζεται να είναι συνεχής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα Άδεια Χρήσης.

 
 
  Συνδρομή ή Μίσθωση;
  Συνδρομή Μίσθωση
Ισχύει για: Ενεργ. Μελέτες ή Επιθεωρήσεις Ενεργ. Μελέτες ή Επιθεωρήσεις
Εγγραφή: Ναι Όχι
Διάρκεια: 6 ή 12 ή 24 μήνες 1 μήνας (επιθεωρήσεις μόνο) ή
3 μήνες (μελέτες και επιθεωρήσεις)
Ανανέωση: Ναι
Όταν η συνδρομή πλησιάζει στο τέλος της, το πρόγραμμα σας ενημερώνει σχετικά. Έχετε δυνατότητα να ανανεώσετε τη συνδρομή ή όχι. Για την ανανέωση καταβάλλετε το ποσό της συνδρομής, δεν χρειάζεται να κάνετε νέα εγγραφή. Η ανανεωμένη συνδρομή αρχίζει από τη λήξη της προηγούμενης.
Όχι
Μετά από τη λήξη της μπορείτε να κάνετε νέα μίσθωση όποτε θέλετε. Η μίσθωση είναι αυτοτελής, δεν κάνετε εγγραφή.
Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μπορείτε να κάνετε όσες μελέτες ή επιθεωρήσεις θέλετε.
Κάντε την επιλογή σας: Προτιμήστε συνδρομή για ανάγκες μόνιμης χρήσης του AutoKENAK. Με τη συνδρομή πετυχαίνετε μικρό κόστος ανά μήνα χρήσης. Προτιμήστε μίσθωση ενός ή τριών μηνών για ανάγκες περιστασιακής χρήσης. Με τη μίσθωση μπορείτε να παίρνετε το AutoKENAK μόνο όταν το χρειάζεστε.
     
Δείτε το κόστος συνδρομής ή μίσθωσης
 
Πολλές θέσεις εργασίας: Αν θέλετε να λειτουργείτε το AutoKENAK ταυτόχρονα σε πολλούς υπολογιστές, χρειάζεται να κάνετε ισάριθμες συνδρομές ή μισθώσεις.
 
Πλεονεκτήματα Συνδρομής ή Μίσθωσης, έναντι πλήρους Αγοράς

 Δεν χρειάζεστε να εκταμιεύσετε μεγάλο ποσό για την αγορά του AutoKENAK. Πληρώνετε μόνο εγγραφή και συνδρομή ή μόνο μίσθωση.

 Δεν υπάρχει Hasp (κλειδί USB).

 Αυτόματο σύστημα ελέγχου αδειών χρήσης. Το AutoKENAK διαχειρίζεται τις άδειες χρήσης, χωρίς καμία δική σας επέμβαση, από την αρχή έως το τέλος.

 Μπορείτε να κατεβάσετε οποιαδήποτε έκδοση AutoKENAK για οποιοδήποτε από τα AutoCAD που συνεργάζεται (2021, 2022 κλπ) χωρίς καμία επιβάρυνση. Το ίδιο ισχύει και για τις μελλοντικές εκδόσεις AutoCAD. Κατά τη διάρκεια της συνδρομής ή μίσθωσης μπορείτε να αλλάζετε έκδοση.

 Μπορείτε να εγκαταστήσετε το AutoKENAK σε δύο υπολογιστές. Αν οι υπολογιστές έχουν διαφορετική έκδοση AutoCAD μεταξύ τους, μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο AutoKENAK χωρίς επιβάρυνση.

 Μπορείτε να ανοίγετε το πρόγραμμα από δύο διαφορετικούς υπολογιστές χωρίς μεταφορά κλειδιού. Η άδεια χρήσης λαμβάνεται αυτόματα από όποιον ανοίξει πρώτος.

 Σε περίπτωση που βγαίνουν βελτιωμένες εκδόσεις, το πρόγραμμα σας ειδοποιεί αυτόματα και σας οδηγεί για να τις εγκαταστήσετε χωρίς να απεγκαταστήσετε την υπάρχουσα.

 Όταν η συνδρομή πλησιάζει στο τέλος της, το πρόγραμμα σας ειδοποιεί σχετικά. Μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή όχι ή να κάνετε νέα μίσθωση.