Ενημερώθηκε: 16 Οκτωβρίου 2017

   
 
 


DEMO Video:
CADware
AutoKENAK
AutoΔόμηση

Κατεβάστε τα DEMO Video
των προγραμμάτων.

Παρακολουθήστε βήμα- βήμα τον τρόπο λειτουργίας ανά ενότητα.

Βελτιώστε τις γνώσεις σας και αξιοποιήστε τη δύναμη των εντολών
.

 

 

Τελευταίες Προσφορές από την ART

Ενημέρωση σελίδας: 16/10/2017
 
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ

 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1

Λήξη προσφοράς: 24 Οκτωβρίου 2017

AutoCAD
και LT

Προσφορά έκπληξη σε AutoCAD & LT

Έκπτωση 25% σε νέες άδειες

μόνο μέχρι 24 Οκτωβρίου 2017.

 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2

Λήξη προσφοράς: ΠΑΡΑΤΑΣΗ μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017

CADware
i-Net

CADware i-Net  -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αρχιτεκτονικά μέσα στο AutoCAD
σ ε   π ο λ ύ   χ α μ η λ ή   τ ι μ ή .

 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3

Λήξη προσφοράς: 30 Νοεμβρίου 2017

Canon Plotters - Scanners

Ν έ ε ς   Π ρ ο σ φ ο ρ έ ς
σε τιμές που κάνουν τη διαφορά.

 
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΕΣΠΑ 2016 για Μηχανικούς

ΕΣΠΑ 2016

ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
για αγορά συνδρομητικού λογισμικού.

 
 
 
 
Στα προϊόντα ART (CADware, AutoKENAK, AutoΔόμηση) γίνονται ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ.
Όπου αναφέρονται τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία προσφορές ιδίου προϊόντος, δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.
 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 - 8228 - 568