Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023


Προτεινόμενα Προϊόντα

 
Προϊόντα

Subscription προϊόντων ART

Γενικά

Πρόκειται για προαιρετική συνδρομή διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς νέου προγράμματος ή αναβάθμισης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής, ο νόμιμος συνδρομητής έχει τα παρακάτω οφέλη και δικαιώματα, χωρίς επιπλέον χρέωση.
 

Οφέλη και Δικαιώματα

- Θα έχει τηλεφωνική υποστήριξη Α προτεραιότητας (άμεσης), στο πρόγραμμα για το οποίο ισχύει η συνδρομή.
- Θα λαμβάνει μέσω e-mail (εφόσον το επιθυμεί) περιοδική ενημέρωση για τα προγράμματα της ART και της Autodesk.
- Θα λαμβάνει την επόμενη έκδοση του προγράμματος στο οποίο έχει συνδρομή. Σαν επόμενη, θεωρείται η αμέσως νεώτερη έκδοση εκείνης που κατείχε ο χρήστης κατά την ημέρα ενεργοποίησης της συνδρομής.
- Με την αγορά του Subscription αντί της αναβάθμισης, (που την περιλαμβάνει), υπάρχει επιπλέον οικονομικό όφελος αφού το κόστος του είναι σημαντικά μικρότερο από εκείνο της αναβάθμισης.

Πότε παρέχεται

Το Subscription παρέχεται μόνο ταυτόχρονα με την αγορά νέου, μη συνδρομητικού λογισμικού ή αναβάθμισης από παλαιότερη έκδοση στην τρέχουσα.
Δεν παρέχεται μόνο του.
 

Κόστος Αγοράς

Το κόστος φαίνεται στον γενικό τιμοκατάλογο προϊόντων της ART στην αντίστοιχη σελίδα του site.

Ανανέωση

Μπορεί να γίνεται ανανέωση του Subscription για ένα έτος.
Η ανανέωση θα πρέπει να ζητηθεί από τον αγοραστή πριν από την λήξη του τρέχοντος Subscription. Μετά από την ημερομηνία λήξης του, που είναι ένα έτος μετά από την ημερομηνία τιμολόγησης, η μετάβαση στην επόμενη έκδοση γίνεται μόνο με αναβάθμιση που μπορεί να συνοδεύεται με νέο Subscription. Το κόστος ανανέωσης φαίνεται στον τιμοκατάλογο της ART.

 

Τεκμηρίωση

Η κατοχή Subscription τεκμηριώνεται από το τιμολόγιο αγοράς του και τα δικαιώματα φαίνονται στην παρούσα σελίδα.