Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023

   
 
 


 
Προϊόντα:
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΑΚ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
AutoCAD

 
Άδεια χρήσης
 
 
 

Σε πόσους υπολογιστές: το AutoKENAK μπορεί να εγκατασταθεί σε δύο το πολύ υπολογιστές για κάθε συνδρομή ή μίσθωση.

 
Η Συνδρομή ή Μίσθωση παρέχει μία άδεια χρήσης:
Το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργεί σε έναν υπολογιστή κάθε φορά.
 
Διάρκεια: Το πρόγραμμα AutoKENAK λειτουργεί για όσο διάστημα ισχύει η συνδρομή ή μίσθωση.
 
Απαιτείται σύνδεση Internet: για να γίνεται λήψη / επιστροφή της άδειας χρήσης ή έλεγχος αποτελεσμάτων απαιτείται σύνδεση Internet.
 

Πού βρίσκεται η Άδεια Χρήσης: Αρχικά βρίσκεται στο Κέντρο Ελέγχου Αδειών της ART. Η άδεια παραχωρείται σε εκείνον από τους δύο υπολογιστές που πρώτος θα φορτώσει το πρόγραμμα. Η άδεια παραμένει στον υπολογιστή για επτά ημέρες ή επιστρέφεται νωρίτερα αν το ζητήσει ο χρήστης απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του προγράμματος. Για να λάβει την άδεια ο άλλος υπολογιστής, θα πρέπει αυτή να έχει επιστραφεί στο Κέντρο Ελέγχου Αδειών της ART. Όλη η διαδικασία παραχώρησης και επιστροφής της άδειας γίνεται αυτόματα, χωρίς καμία εντολή από τον χρήστη. Το πρόγραμμα ενημερώνει σχετικά.

 

Έλεγχος αποτελεσμάτων και Άδεια Χρήσης: Όταν ένας υπολογιστής έχει την άδεια, μπορεί να λειτουργεί το AutoKENAK για επτά ημέρες χωρίς σύνδεση Internet. Όταν όμως ζητήσει αποτελέσματα Ενεργειακής Κατάταξης ΚΕΝΑΚ ή δημιουργία Τεύχους Μελέτης, τότε γίνεται επιβεβαίωση της άδειας χρήσης και ανανεώνεται ο χρόνος των επτά ημερών.