Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023

   
 
 


 
Προϊόντα:
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΑΚ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
AutoCAD

 
Επτά απλά Βήματα για μια
Ενεργειακή Επιθεώρηση ΚΕΝΑΚ
 
 
 

Απλή οργάνωση:
Οι εργασίες είναι ομαδοποιημένες και συγκεντρωμένες. Υπάρχουν επτά διαδοχικές εντολές. Κάθε εντολή  ενεργοποιεί ένα
menu ή μία παλέτα που περιέχει όλα τα δεδομένα.

 
Πολλές κατηγορίες χρήσεων: αν το θέμα σας έχει πολλές χρήσεις, μπορείτε να το αντιμετωπίσετε ως ένα project και να ζητήσετε διαδοχικά αποτελέσματα και κατάταξη ανά χρήση.
 

1.  Εισαγωγή αρχείου XML από ΕΥΕΠΕΝ και συμπλήρωση στοιχείων έργου

 Εισαγωγή αρχείου XML από ΕΥΕΠΕΝ (προαιρετικό).
 Συμπλήρωση των δεδομένων του έργου: στοιχεία ιδιοκτήτη, διεύθυνση, οικοδομικές άδειες, είδος κτιρίου, θέση βορρά κλπ.

 

2.  Δήλωση ορόφων, θερμικών Ζωνών, ΜΘΧ, ΗΧ

 Δήλωση ορόφου ή ορόφων.
 Σχεδίαση του σκαριφήματος κάθε ορόφου στο AutoCAD. Το σκαρίφημα είναι απλό, δηλαδή μονογραμμικό και δισδιάστατο. Για τη σχεδίαση ενός διαμερίσματος αρκούν 5-10 λεπτά μόνο.
 Καταχώρηση θερμικών Ζωνών, και Φωταγωγών για κάθε όροφο με ένα "κλικ".
 Συμπλήρωση ιδιοτήτων θερμικής Ζώνης: στάθμη, ύψος, χρήση κλπ.
 Δυνατότητα προσάρτησης περιγράμματος από μία ζώνη σε άλλη. Δυνατότητα μετατροπής Ζώνης σε Μ.Θ.Χ. ή Η.Χ. και το αντίστροφο. Αυτόματη ενημέρωση όλων των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

 

3.  Δήλωση συνοριακών επαφών, σκιάστρων και μακρινών εμποδίων

 Επαφές με άλλα διαμερίσματα ιδίου κτιρίου ή όμορα με ένα "κλικ".
 Ένα "κλικ" για κάθε πρόβολο, τέντα ή περσίδα.
 Ένα "κλικ" για κάθε μακρινό εμπόδιο.

Δεν χρειάζεται να υπολογίσετε συντελεστές. Όλα γίνονται αυτόματα.

 

4.  Δήλωση δομικών στοιχείων κελύφους ανά όροφο

 Τοίχοι και ο Φ.Ο. καταχωρούνται αυτόματα.
 Ένα "κλικ" για κάθε κούφωμα και διαδοχικά δείχνετε όλα τα κουφώματα.
 Αυτόματη ανίχνευση δαπέδων και οροφών.
 Δήλωση κόστους επέμβασης (Σενάρια μόνο).

 

5.  Έλεγχος θερμογεφυρών, όταν απαιτείται

 Σε κτίρια προ ΚΕΝΑΚ, δεν απαιτείται υπολογισμός θερμογεφυρών.
 Στα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, το AutoKENAK υπολογίζει αυτόματα τη θέση και τον τύπο των πραγματικών θερμογεφυρών που διαμορφώνονται από το κέλυφος, σε συνδυασμό με τις διαστρωματώσεις των υλικών στις θέσεις που συμβάλλουν. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο.

 

6.  Συστήματα

 Δήλωση συστημάτων κτιρίου.
 Δήλωση συστημάτων κάθε ζώνης. Δυνατότητα να εισάγονται οι τιμές του Κτιρίου Αναφοράς.
 Υποσύστημα υπολογισμού υπερδιαστασιολόγησης λέβητα και τελικού βαθμού απόδοσης.
 Δυνατότητα αντιγραφής όλων των συστημάτων από μία ζώνη σε άλλη.
 Δήλωση κόστους επέμβασης (Σενάρια μόνο).

 

7.  Αποτελέσματα - Σενάρια

Στις επιθεωρήσεις διαμερισμάτων οι απαιτήσεις είναι βασικές και απλές.

Ουσιαστική βοήθεια χρειάζεται ο μηχανικός σε μεγάλα και περίπλοκα έργα. Εκεί το AutoKENAK κάνει τη διαφορά, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να δουλεύουμε όλο το έργο σε ένα μόνο project.

 Μεγάλα Κτίρια με πολλές βασικές κατηγορίες χρήσης: αν σε ένα κτίριο έχουμε θερμικές ζώνες που έχουν διαφορετικές βασικές χρήσεις μπορούμε να καταχωρήσουμε όλες τις χρήσεις στο ίδιο project. Κατά την επίλυση και τη δημιουργία XML προς υποβολή, το πρόγραμμα μας προσφέρει δύο επιλογές.

-1-  Επίλυση ανά βασική χρήση Θ. Ζωνών και έκδοση ισάριθμων ΠΕΑ (π.χ. πολυκατοικία με καταστήματα στο ισόγειο). Το πρόγραμμα ακολουθεί την ΤΟΤΕΕ-1 παρ. 1.3 και 1.5 και ομαδοποιεί αυτόματα τις χρήσεις των θερμικών ζωνών στον έλεγχο της ενεργειακής κατάταξης και εκδίδει ένα ΠΕΑ (ένα xml) ανά βασική κατηγορία χρήσης. Οι έλεγχοι συνοριακών επαφών των Θ. Ζωνών με Μ.Θ.Χ. και Η.Χ. που συμμετέχουν στην εν. επιθεώρηση, γίνονται αυτόματα.

-2-  Επίλυση βάσει της χρήσης κτιρίου ακόμα και αν οι Θ. Ζώνες έχουν διαφορετική βασική χρήση (π.χ. ξενοδοχείο με εστιατόριο και αίθουσα γυμναστικής).

 Μεγάλα έργα και περιορισμοί ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ: Σε μεγάλα έργα μπορούν να γίνονται αυτόματες συγχωνεύσεις τιμών ώστε να είναι δυνατή η επίλυση παρακάμπτοντας τους περιορισμούς των 200 δομικών στοιχείων ανά κατηγορία, του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Οι τρόποι συγχώνευσης επιλέγονται από πίνακα του προγράμματος.

 Δημιουργία μέχρι τριών σεναρίων. Δυνατότητα αντιμετάθεσης Υπάρχοντος Κτιρίου με Σενάριο.
 Δυνατότητα αντιγραφής υπάρχοντος κτιρίου ή σεναρίου σε νέο σενάριο.
 Δυνατότητα ελέγχου της ενεργειακής κατάταξης πριν από την υποβολή. Κατά την μεταφορά των δεδομένων στο λογισμικό επίλυσης ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, μπορείτε να κάνετε συγχωνεύσεις τιμών με διάφορους τρόπους ώστε να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης στο λογισμικό επίλυσης (ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ).

 Επιμετρήσεις υπάρχοντος κτιρίου και σεναρίων: Παρέχεται πίνακας (report) επιμετρήσεων εμβαδών των τοίχων, υποστυλωμάτων & δοκών, κουφωμάτων, οροφών και δαπέδων ανά τύπο δομικού στοιχείου και ανά όροφο. Οι μετρήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για το "Εξοικονομώ κατ' οίκον".

 

8.  Σχέδια ενεργειακής επιθεώρησης

 Κατόψεις: αυτόματη δημιουργία των σχεδίων που περιέχουν: Θ. Ζώνες, Μ.Θ.Χ. και Η.Χ. με τα υποστυλώματα και τα κουφώματα και τις αναλυτικές διαστάσεις τους. Επίσης περιέχουν τους προβόλους, τις συνοριακές επαφές και τον προσανατολισμό. Τέλος συνοδεύονται από υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνει τα εμβαδά κάθε χώρου ανά όροφο.

 Αναπτύγματα Όψεων: αυτόματη δημιουργία όλων των αναπτυγμάτων όψεων ακόμα και των φωταγωγών και των αιθρίων. Σε κάθε ανάπτυγμα φαίνεται ο Φ.Ο. και τα κουφώματα με όλες τις διαστάσεις.

 Τα σχέδια δημιουργούνται μέσα στο AutoCAD, με δυνατότητα ρύθμισης της κλίμακας. Τοποθετούνται σε συγκεκριμένα layers ανά κατηγορία και ανά όροφο. Ο έλεγχος των layers μπορεί να γίνεται ελεύθερα από το AutoCAD ή ανά κατηγορία από το AutoKENAK.

Δείτε ενδεικτικά σχέδια που δημιουργούνται αυτόματα από το AutoKENAK μέσα στο AutoCAD:
  Αναπτύγματα Όψεων
  Κάτοψη και Υπόμνημα