Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
   
 
 

 

 

 

 

 

Γενικά - Οδηγίες - HASP

HASP driver  των CADware Classic, AutoΔόμηση για Windows 10, 8, 7.

Εφαρμογή εγκατάστασης Hasp driver για Windows 10, 8.1-SP1, 7-SP1, για τις εκδόσεις CADware Classic.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
για λογισμικό
CADware Classic που αγοράστηκε μέχρι και το τέλος του 2018.

Υποστηρίζει παλαιότερα Hasp USB και Hasp Parallel.

ΔΕΝ λειτουργεί σε Windows XP.
15 ΜΒ

7/12/2018


download

πληροφορίες

  

HASP driver  του CADware Classic, για Windows 10, 8, 7.

Εφαρμογή εγκατάστασης Hasp driver για Windows 10, 8.1-SP1, 7-SP1, για τις εκδόσεις CADware Classic.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
για λογισμικό
CADware Classic που αγοράστηκε από αρχές του 2019 και μετά.

Υποστηρίζει τα νεότερα Hasp USB.

ΔΕΝ λειτουργεί σε Windows XP.

xx.x ΜΒ

27/5/2021


download

πληροφορίες