Ενημερώθηκε: 23 Απριλίου 2017
   
 
 

 

Γενικά - Οδηγίες - HASP

HASP driver  των CADware, AutoΔόμηση για Windows 10, 8, 7, Vista, XP

Εφαρμογή εγκατάστασης Hasp driver για Windows 10, 8, 7, Vista, XP, για τις εκδόσεις CADware 7.4 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 2006 έως και 2015 και όλες τις εκδόσεις AutoΔόμηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Πριν από την εγκατάσταση του Hasp Driver που θα κατεβάσετε, θα πρέπει να έχετε αφαιρέσει το USB Hasp (κλειδί) από τον υπολογιστή σας.
- Τοποθετήστε το πάλι μετά από την επιτυχή εγκατάσταση του Hasp Driver.
xx.x ΜΒ

7/8/2015


download

πληροφορίες