Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
   
 
 

 

Downloads για CADware Classic

 
 
Για να κάνετε ΝΕΑ εγκατάσταση CADware Classic.
Αρχεία εγκατάστασης εδώ
 
 
 

Για ήδη εγκατεστημένα CADware Classic - Πίνακας επικαιροποιήσεων.
Εφαρμόζονται πάνω σε ήδη εγκατεστημένο CADware της αντίστοιχης έκδοσης.
 
CADware 2020.02
(Έκδοση 64b)

Αναβαθμίζει τις εκδόσεις 00 και 01
σε
 2020 02
 

Προσθήκη εντολών για δημιουργία Τοπογραφικών για Κτηματολόγιο. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη η έκδοση CADware 2020. Πιθανό να ζητηθεί το CD εγκατάστασης του CADware. 41,0
ΜΒ
1/11/2020


download


πληροφορίες

CADware 2018.01
(Έκδοση 64b)

Αναβαθμίζει την έκδοση 00
σε
 2018 01
 

Βελτιώσεις στο άνοιγμα σχεδίων, και στη συμβατότητα με το Hasp. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη η έκδοση CADware 2018. Πιθανό να ζητηθεί το CD εγκατάστασης του CADware. 2,0
ΜΒ
23/4/2018


download


πληροφορίες

CADware 2017.01
(Έκδοση 64b)

Αναβαθμίζει την έκδοση 00
σε
 2017 01
 

Βελτιώσεις στο άνοιγμα σχεδίων, και στη συμβατότητα με το Hasp. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη η έκδοση CADware 2017. Πιθανό να ζητηθεί το CD εγκατάστασης του CADware. 18,0
ΜΒ
23/4/2018


download


πληροφορίες

CADware 2016.02
(Έκδοση 64b)

Αναβαθμίζει τις εκδόσεις 00 και 01
σε
 2016 02
 

Βελτιώσεις στο άνοιγμα σχεδίων, και στη συμβατότητα με το Hasp. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη η έκδοση CADware 2016. Πιθανό να ζητηθεί το CD εγκατάστασης του CADware. 19,0
ΜΒ
23/4/2018


download


πληροφορίες

CADware 2015.03
(Εκδόσεις 32b+64b)

Αναβαθμίζει τις εκδόσεις 00 έως 02
σε
 2015 03
 

Βελτιώσεις στο άνοιγμα σχεδίων, και στη συμβατότητα με το Hasp. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη η έκδοση CADware 2015. Πιθανό να ζητηθεί το CD εγκατάστασης του CADware. 38,0
ΜΒ
23/4/2018


download


πληροφορίες

CADware 2014.04
(Εκδόσεις 32b+64b)

Αναβαθμίζει τις εκδόσεις 00 έως 03
σε
 2014 04
 

Βελτιώσεις στο άνοιγμα σχεδίων, και στη συμβατότητα με το Hasp. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη η έκδοση CADware 2014. Πιθανό να ζητηθεί το CD εγκατάστασης του CADware. 38,0
ΜΒ
7/5/2018


download


πληροφορίες