Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
   
 
 

 
CADware i-Net vs. Classic

Σύγκριση και διαφορές των εκδόσεων i-Net και Classic
 
  CADware i-Net CADware Classic
Εκδόσεις: Επιλέγετε μεταξύ τριών εκδόσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μία έκδοση με το πλήρες CADware.
Χρέωση:

Εγγραφή και Συνδρομή.
Χαμηλό κόστος εκκίνησης.

Αγορά προγράμματος.
Οι αναβαθμίσεις είναι προαιρετικές.

Απόκτηση: Κατέβασμα από το Site. Αποστολή DVD-Box και Hasp-USB.
Σύνδεση Internet:

Χρειάζεται για το άνοιγμα του προγράμματος κάθε φορά.

Δεν απαιτείται.

Κλειδί Hasp-USB:

Δεν έχει.

Έχει.

Το πρόγραμμα λειτουργεί:

Όσο υπάρχει ενεργή Συνδρομή ή Μίσθωση.

Λειτουργεί πάντα.

Σε ποιά έκδοση AutoCAD λειτουργεί:

Συνήθως στις πέντε πρόσφατες εκδόσεις. Δείτε τα διαθέσιμα CADware i-Net. Μόνο σε αυτή για την οποία θα αγοραστεί, π.χ. 2015.
Αναβαθμίσεις CADware για συμβατότητα με επόμενο AutoCAD: Τις κατεβάζετε δωρεάν. Η αναβάθμιση χρεώνεται,
βλέπε "
CADware Classic - Τιμές".
Πόσες διαφορετικές εκδόσεις στον ίδιο Η/Υ ταυτόχρονα: Μόνο μία, όποια επιλέξετε, π.χ. 2015. Μπορείτε ωστόσο να αλλάζετε έκδοση χωρίς χρέωση. Όσες θέλετε. Αναβαθμίζοντας από την 2014 σε 2015, μπορείτε να λειτουργείτε και τις δύο.
Σε πόσους διαφορετικούς Η/Υ λειτουργεί μία άδεια χρήσης: Μέχρι δύο. Τρέχει στον Η/Υ που θα ανοίγει πρώτος το πρόγραμμα κάθε φορά. Σε όσους θέλετε. Τρέχει το πρόγραμμα στον Η/Υ που θα έχει το Hasp-USB κάθε φορά.
Στον ίδιο Η/Υ μπορούν: Μπορούν να τρέχουν ταυτόχρονα το Classic και το i-Net αλλά σε διαφορετικές εκδόσεις AutoCAD. Όχι στην ίδια έκδοση ταυτόχρονα.
Αναβάθμιση από i-Net σε Classic και το αντίστροφο: Δεν γίνεται αναβάθμιση από i-Net σε Classic ή το αντίστροφο.
Οι κάτοχοι μιας έκδοσης δεν μπορούν να αναβαθμίσουν στην άλλη. Μπορούν όμως να αποκτήσουν παράλληλα και τις δύο εκδόσεις
στον ίδιο ή σε άλλους υπολογιστές.