Ενημερώθηκε: 07 Δεκεμβρίου 2023
   
 
 

 
 Τι νέο στο CADware i-Net - ιστορικό αναβαθμίσεων

2023  
- 3-12-2023  
- 14-5-2023  
- 19-3-2023  
2022  
- 19-7-2022  
2021  
- 16-11-2021  
- 11-6-2021  
2020  
- 4-8-2020  
- 30-3-2020  
- 6-1-2020  
 
CADware Classic

 Ιστορικό αναβαθμίσεων μέχρι 2020