Ενημερώθηκε: 15 Νοεμβρίου 2023
   
 
 

 
 Τι νέο στο CADware i-Net - ιστορικό

 
2023
- 14-5-2023
- 19-3-2023
2022
- 19-7-2022
2021
- 16-11-2021
- 11-6-2021
2020
- 4-8-2020
- 30-3-2020
- 6-1-2020
 
 
CADware Classic

 Ιστορικό αναβαθμίσεων μέχρι 2020