Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
   
 
 

Θέματα
Tips & Tricks
Άλλες πηγές υποστήριξης

 
 


ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
καλέστε:

90 11 40 41 85


ΧΡΕΩΣΕΙΣ:
από σταθερό:
 1,49 €/λεπτό

από κινητό:
1,58 €/λεπτό
 

 

 
Υποστήριξη

Τρόποι Υποστήριξης Λογισμικού

Γενικά

Η ART προσφέρει υποστήριξη (after sales support) σε όλο το λογισμικό που διαθέτει.
Η υποστήριξη αφορά στην εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία του λογισμικού.

Η ART σε μια διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας υποστήριξης που παρέχει, διαμόρφωσε τρεις τρόπους υποστήριξης, για την κάλυψη των αναγκών τόσο των μεγάλων μελετητικών εταιρειών όσο και των μικρών γραφείων αλλά και των μεμονωμένων μηχανικών.

Η ίδια επαγγελματική ποιότητα υποστήριξης προσφέρεται και στους τρεις τρόπους. Ωστόσο, οι πρόσφατοι κάτοχοι των προγραμμάτων λαμβάνουν την υποστήριξη δωρεάν, ενώ εκείνοι που έχουν παραμείνει σε παλιές εκδόσεις επιβαρύνονται με μικρό κόστος υποστήριξης.

Σάββατο-Κυριακή-Αργίες:
Στείλτε
email στο:

περιγράφοντας συνοπτικά το πρόβλημα.


Τρόποι Υποστήριξης

1. Subscription:
Σε όσους έχουν ενεργό Subscription ή συνδρομή ή μίσθωση, παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη Α προτεραιότητας στα αστικά τηλέφωνα της ART:
τηλ. κέντρο: 210 8228 568

2. Δωδεκάμηνο:
Για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του προγράμματος ή της αναβάθμισής του, παρέχεται
δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη Β προτεραιότητας στα αστικά τηλέφωνα της ART ή τηλεφωνική Α προτεραιότητας μέσω της γραμμής:
        90 11 40 41 85
με χρέωση:    1,56/λεπτό
(περιλαμβάνεται ΦΠΑ).

3. Εκτός δωδεκαμήνου:
Όταν έχουν περάσει περισσότεροι από 12 μήνες από την αγορά του προγράμματος ή της αναβάθμισης, παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη
Α προτεραιότητας μέσω της γραμμής
90 11 40 41 85 (με τις χρεώσεις που φαίνονται στην προηγούμενη παράγραφο).

Εγγύηση Υποστήριξης

Η υποστήριξη παρέχεται με την Χρυσή Εγγύηση της εμπειρίας της ART η οποία είναι η μόνη εταιρεία που εκτός από την πώληση των αρχιτεκτονικών προγραμμάτων διαθέτει και ολοκληρωμένο τμήμα που παρέχει υπηρεσίες σχεδίασης, φωτορεαλισμού και εκτυπώσεων γεγονός που σημαίνει πως η υποστήριξη που προσφέρει γίνεται από έμπειρους χρήστες των προγραμμάτων.

Προγράμματα που
υποστηρίζονται:


AutoCAD:
Η τελευταία έκδοση και οι δύο προηγούμενες.

CADware:
Η τελευταία έκδοση και οι πέντε προηγούμενες.

AutoKENAK:
Η τελευταία έκδοση και οι πέντε προηγούμενες.

AutoΔόμηση:
 Οι εκδόσεις 2012 και 2011.