Ενημερώθηκε: 06 Δεκεμβρίου 2023


CADware Κεντρική Σελίδα
 

Download CADware i-Net

 
Download προηγούμενης έκδοσης CADware i-Net

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την προηγούμενη επικαιροποίηση του CADware i-Net.

Ο λόγος που μπορεί να χρειαστείτε την προηγούμενη έκδοση είναι αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την λειτουργία της τελευταίας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απεγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση και να εγκαταστήσετε την αντίστοιχη προηγούμενη.
 
 
2024
CADware i-Net 2024 - 64bit
Έκδοση: 2024.0.0, 19/3/2023, 179 ΜΒ.
 
2023
CADware i-Net 2023 - 64bit
Έκδοση: 2023.0.1, 19/3/2023, 179 ΜΒ.
 
2022
CADware i-Net 2022 - 64bit
Έκδοση: 2022.0.3, 19/3/2023, 179 ΜΒ.
 
2021
CADware i-Net 2021 - 64bit
Έκδοση: 2021.0.4, 19/3/2023, 179 ΜΒ.
 
2020
CADware i-Net 2020 - 64bit
Έκδοση: 2020.0.7, 19/3/2023, 179 ΜΒ.
 
2019
CADware i-Net 2019 - 64bit
Έκδοση: 2019.0.9, 19/3/2023, 178 ΜΒ.
 
 

2018 - ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
Η έκδοση σύντομα θα σταματήσει να κωδικοδοτείται.
2018
CADware i-Net 2018 - 64bit
Έκδοση: 2018.0.9, 19/3/2023, 178 ΜΒ.