Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
     
   
 
 

 
Download προηγούμενων εκδόσεων

του CADware Classic


 
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε προηγούμενες εκδόσεις του CADware Classic που δεν διατίθενται πλέον.

Αφορά κατόχους προηγούμενων εκδόσεων των οποίων το CD του CADware έχει καταστραφεί ή απολεστεί.

Για να εγκαταστήσετε κάποια από τις προηγούμενες εκδόσεις θα πρέπει να έχετε διατηρήσει το Serial Number και το CD-Key του CADware που έχετε στην κατοχή σας και τα οποία να αντιστοιχούν στην έκδοση που θα κατεβάσετε.

 
Συμβατότητα HASP: αν έχετε αναβαθμίσει το CADware Classic σε έκδοση 2018 και άνω αλλά διατηρείτε ταυτόχρονα και παλαιότερη έκδοση στον ίδιο ή σε άλλο υπολογιστή, τότε οι εκδόσεις 2012 και πίσω δεν θα μπορούν να λειτουργούν, ενώ οι νεώτερες εκδόσεις από 2013 και άνω μπορούν να λειτουργούν χωρίς πρόβλημα.
 
CADware Classic 2017,  64bit
Έκδοση: 2017.0.1, 23/4/2018, 152 ΜΒ για Windows 10, 8, 7 - 64 bit.
 
CADware Classic 2016,  64bit
Έκδοση: 2016.0.2, 23/4/2018, 152 ΜΒ για Windows 10, 8, 7 - 64 bit.
 
CADware Classic 2015,  32+64bit
Έκδοση: 2015.0.3, 23/4/2018, 311 ΜΒ για Windows 10, 8, 7 - 32 και 64 bit.
 
CADware Classic 2014,  32+64bit
Έκδοση: 2014.0.4, 7/5/2018, 346 ΜΒ για Windows 10, 8, 7, Vista και XP.