Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023
   
 
 

 
 
Περισσότερα για AutoΔόμηση

 
Σας μαθαίνει τον τρόπο εφαρμογής του ΝΟΚ σε κάθε περίπτωση Δόμησης:
 

Οργανώνει τη δόμηση και όλη τη διαδικασία του διαγράμματος Δόμησης:
Με μια εξελιγμένη διαδικασία αυτόματων εμβαδομετρήσεων το AutoΔόμηση θα κάνει:

Ανάλυση οικοπέδου σε κτίρια

Ανάλυση κτιρίων σε ορόφους

Ανάλυση ορόφων σε χώρους

Ανάλυση χώρων σε κατηγορίες Δόμησης

Οργάνωση γεωμετρικών υπολογισμών Δόμησης

Οργάνωση αποτελεσμάτων

Οργάνωση ελέγχων ΝΟΚ

Περιέχει τον ΝΟΚ

 
Υπολογίζει και ελέγχει κατά ΝΟΚ:

Κάλυψη και Δόμηση

Ύψη και Πλάγιες αποστάσεις

Εξώστες και Ημιυπαίθριους

Συντελεστή όγκου

Όγκο για έλεγχο ΔΕΗ

Θέσεις στάθμευσης

Επιφάνειες για Φορολογικά

Φύτευση οικοπέδου

 

Αυτόματη δημιουργία όλων των σχεδίων και όλων των υπομνημάτων του Δ.Δ.:

όλα τα σκαριφήματα ορόφων για το Διάγραμμα Δόμησης,

όλους τους αναλυτικούς υπολογισμούς υπομνημάτων, έτοιμους για τον έλεγχο της πολεοδομίας,

τις σχηματικές τομές (ιδεατό στερεό) με τις απαραίτητες στάθμες και διαστάσεις,

θα σώσει όλα τα παραπάνω μέσα σε πίνακες, για να μπορείτε να κάνετε δοκιμές και τροποποιήσεις.

 
 
Δείτε οθόνες του προγράμματος AutoΔόμηση (screenshots)

Στοιχεία οικοπέδου

Επιτρεπόμενη Δόμηση

Ανάλυση ορόφου σε χώρους και εμβαδά

 

 
 
Δείτε τα υπομνήματα που δημιουργούνται αυτόματα (δείγματα)

Δείγμα 1

Δείγμα 2

Δείγμα 3