Τιμές-Υποστήριξη Αγορά

 

 


Το CADware Classic περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες του προγράμματος. Συνοδεύεται από κλειδί προστασίας Hasp-USB και λειτουργεί πάντα, χωρίς εξάρτηση από το Internet.

 
 ΤΙΜΕΣ

CADware Classic

 

 

 

Νέες Άδειες.   Νέες Άδειες σε κατόχους
παλαιότερων εκδόσεων (απόσυρση*).
"Μία έκδοση" σημαίνει π.χ. νέο 2016 από 2015.
Έκδοση Τιμή   Αριθμός εκδόσεων πίσω Τιμή
CADware 2019 1.190   Μία έκδοση 220 €
CADware 2018 1.190   Δύο εκδόσεις 290
CADware 2017 1.090   Τρεις εκδόσεις 390 €
CADware 2016 990   Τέσσερις εκδόσεις 490 €
CADware 2015 890   Πέντε και άνω μέχρι έκδ. 2009 590 €
CADware 2014 790   Εκδόσεις από 2008 και πίσω 790 €
      * κατά την απόσυρση διατηρείται το παλιό Hasp.
Δείτε τις τρέχουσες Προσφορές
  • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

  • Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Υποστήριξη CADware Classic:
Παρέχεται δωρεάν για 12 μήνες από την αγορά νέας Άδειας ή απόσυρσης παλαιάς.

Επιπλέον Υποστήριξη:
Μετά από τους 12 μήνες παρέχεται υποστήριξη μέσω της γραμμής χρονοχρέωσης: 9011-404185