Τιμές-Υποστήριξη Αγορά

 

 


Το CADware Classic περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες του προγράμματος, εκτός από Τοπογραφικά για Κτηματολόγιο. Συνοδεύεται από κλειδί προστασίας Hasp-USB και λειτουργεί πάντα, χωρίς εξάρτηση από το Internet.

 
 ΤΙΜΕΣ

CADware Classic

 

 

 

Νέες Άδειες.   Νέες Άδειες σε κατόχους
παλαιότερων εκδόσεων (απόσυρση*).
"Μία έκδοση" σημαίνει π.χ. από 2018 σε 2019.
Έκδοση Τιμή   Αριθμός εκδόσεων πίσω Τιμή
CADware 2020 1.390   Μία έκδοση 260 €
CADware 2019 1.390   Δύο εκδόσεις 460
CADware 2018 1.290   Τρεις εκδόσεις 660 €
CADware 2017 1.290   Τέσσερις και άνω εκδόσεις 960 €
   

* Για αποσυρόμενες εκδόσεις 2012 και άνω διατηρείται το παλιό Hasp.
Για απόσυρση παλιότερων από 2012 εκδόσεων απαιτείται αντικατάσταση του παλιού Hasp με νέο.

Το CADware Classic δεν εξελίσσεται πλέον: σας ενημερώνουμε ότι δεν αναμένεται να εκδοθεί νεότερη έκδοση του CADware Classic για νεότερες εκδόσεις AutoCAD.

AutoCAD 2021 και άνω:
Για να δουλέψετε σε περιβάλλον AutoCAD 2021 και άνω, θα πρέπει να προμηθεύεστε την συνδρομητική έκδοση CADware i-Net.

Δείτε τις τρέχουσες Προσφορές
  • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

  • Η αντικατάσταση του Hasp χρεώνεται ανεξάρτητα.

  • Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Υποστήριξη CADware Classic:
Παρέχεται δωρεάν για 12 μήνες από την αγορά νέας Άδειας ή απόσυρσης παλαιάς.

Επιπλέον Υποστήριξη:
Μετά από τους 12 μήνες παρέχεται υποστήριξη μέσω της γραμμής χρονοχρέωσης: 9011-404185