Τιμές-Υποστήριξη Αγορά

Προσφορές

 


Το CADware Classic περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες του προγράμματος. Συνοδεύεται από κλειδί προστασίας Hasp-USB και λειτουργεί πάντα, χωρίς εξάρτηση από το Internet.

 
 ΤΙΜΕΣ

CADware Classic

 

 

 

Νέες Άδειες.   Νέες Άδειες σε κατόχους
παλαιότερων εκδόσεων (απόσυρση*).
"Μία έκδοση" σημαίνει π.χ. νέο 2016 από 2015.
Έκδοση Τιμή   Αριθμός εκδόσεων πίσω Τιμή
CADware 2017 1.190   Μία έκδοση 220 €
CADware 2016 1.190   Δύο εκδόσεις 290
CADware 2015 1.090   Τρεις εκδόσεις 390 €
CADware 2014 990   Τέσσερις εκδόσεις 490 €
CADware 2013 890   Πέντε και άνω μέχρι έκδ. 2007 590 €
CADware 2012 790   Εκδόσεις από 2006 και πίσω 790 €
      * κατά την απόσυρση διατηρείται το παλιό Hasp.
Δείτε τις Προσφορές CADware Classic

που ισχύουν μέχρι 31/8/2017

Ετήσια συνδρομή: 200 €
Διατίθεται μόνο στους κατόχους της νεότερης (πιο πρόσφατης) έκδοσης του CADware.
Περιλαμβάνει τη δωρεάν αποστολή της επόμενης έκδοσης (αναβάθμιση) μόλις αυτή κυκλοφορήσει.
Η ετήσια συνδρομή είναι προαιρετική.

  • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

  • Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Υποστήριξη CADware Classic:
Παρέχεται δωρεάν για 12 μήνες από την αγορά νέας Άδειας ή απόσυρσης παλαιάς.

Επιπλέον Υποστήριξη:
Μετά από τους 12 μήνες παρέχεται υποστήριξη μέσω της γραμμής χρονοχρέωσης: 9011-404185