Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023

 

ART ltd

Έρευνα - καινοτομία:


Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αγοράς αλλά και του τομέα της αρχιτεκτονικής ειδικότερα η ART κάνει σοβαρές επενδύσεις στην έρευνα και τη νέα τεχνολογία.

Τα αποτελέσματα εφαρμόζονται στην εξέλιξη των λογισμικών CADware, AutoKENAK και AutoΔόμηση αλλά και στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικές οι πρωτοποριακές καινοτομίες που εισήγαγαν τα CADware, AutoKENAK και AutoΔόμηση στα προγράμματα αρχιτεκτονικού και ενεργειακού σχεδιασμού όπως:

 • Αυτόματες τομές και όψεις σε αρχιτεκτονικό πρόγραμμα (1991).
 • Αυτόματη σχεδίαση στεγών σε αρχιτεκτονικό πρόγραμμα (1992).
 • Βιβλιοθήκες του χρήστη (User Library 1992).
 • Δυναμικές βιβλιοθήκες (Dynamic Library 1995).
 • Αυτόματος Φωτορεαλισμός (1998).
 • Σύνδεση της γραφικής πληροφορίας του σχεδίου με την Οργάνωση Δόμησης και εφαρμογή όλων των ελέγχων ΓΟΚ σε ένα πρόγραμμα (AutoΔόμηση), (2002).
 • Αυτόματη σύνδεση με αμοιβές, κατανομή χιλιοστών κλπ (2002).
 • Κίνηση (animation) για αρχάριους, με παραγόμενο αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας (2003).
 • Επαγγελματικά σεμινάρια μέσω Internet - Webinars. Για πρώτη φορά στον χώρο του τεχνικού λογισμικού (2010).
 • Ανάπτυξη αμιγώς Ελληνικής τεχνολογίας για παροχή αδειών χρήσης λογισμικού μέσω Internet (2011).
 • Έκδοση του πρώτου Ελληνικού Συνδρομητικού τεχνικού λογισμικού (AutoKENAK 2012).
 • Λογισμικό για πλήρη ενεργειακή επιθεώρηση μέσα στο AutoCAD (AutoKENAK CERT 2012).
 • Λογισμικό για πλήρη ενεργειακή μελέτη μέσα στο AutoCAD (AutoKENAK FULL 2014).
 • Το CADware έγινε και συνδρομητικό (CADware i-Net). χρησιμοποιώντας την In House τεχνολογία της ART για παροχή συνδρομητικών αδειών μέσω Internet (2015).

Καινοτομίες που υιοθετήθηκαν αργότερα από τα περισσότερα αντίστοιχα προγράμματα τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.