Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023

 

 
Προϊόντα:
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΑΚ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
AutoCAD

 
Download εκδόσεων AutoKENAK συμβατών με παλιό ΚΕΝΑΚ 2010
Εκδόσεις συμβατές με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.29 και παλιό νόμο ΚΕΝΑΚ 2010.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την προηγούμενη έκδοση του
AutoKENAK.
 
 
AutoKENAK 2018 - 64 bit
Έκδοση: 2018.0.0, 7/5/2017, 26 ΜΒ. Συμβατό με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.29
 
AutoKENAK 2017 - 64 bit
Έκδοση: 2017.0.4, 7/5/2017, 26 ΜΒ. Συμβατό με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.29
 
AutoKENAK 2016 - 64 bit
Έκδοση: 2016.0.8, 1/5/2017, 26 ΜΒ. Συμβατό με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.29
 
AutoKENAK 2015 - 32 και 64 bit
Έκδοση: 2015.1.4, 1/5/2017, 53 ΜΒ. Συμβατό με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.29
 
AutoKENAK 2014 - 32 και 64 bit
Έκδοση: 2014.2.3, 1/5/2017, 53 ΜΒ. Συμβατό με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.29
 
AutoKENAK 2013 - 32 και 64 bit
Έκδοση: 2013.2.8, 1/5/2017, 55 ΜΒ. Συμβατό με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.29