Εγγραφή-Τιμές Αγορά  
Εκδόσεις Συνδρομή-Μίσθωση Άδεια Χρήσης

 

 

Εγγραφή:
Εγγραφή γίνεται μόνο σε συνδρομητικές εκδόσεις 12,
24 ή 36 μηνών. Η εγγραφή στο Κέντρο Ελέγχου Αδειών γίνεται μόνο στην αρχή για να ξεκινήσει η συνδρομή σας. Ένα μήνα μετά από τη λήξη της συνδρομής και εφόσον δεν κάνετε ανανέωση, γίνεται διαγραφή των δεδομένων σας από το Κέντρο Ελέγχου Αδειών της ART.

Συνδρομή ή Μίσθωση:
Με μία συνδρομή η μίσθωση μπορείτε να κατεβάζετε και να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε αριθμό έκδοσης CADware, που ταιριάζει στο αντίστοιχο AutoCAD που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας π.χ. 2016 ή 2015 κλπ.
Μετά από τη λήξη της συνδρομής σας, το
CADware i-Net παύει να λειτουργεί. Το περιθώριο ανανέωσης της συνδρομής σας επεκτείνεται έως και ένα μήνα μετά από τη λήξη της προηγούμενης συνδρομής.

 
 ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΕΚΔΟΣΗ

CADware i-Net

Έκδοση Συνδρομή ή ανανέωση συνδρομής για: Μίσθωση για:
36 Μήνες 24 Μήνες 12 Μήνες 3 Μήνες
 

Ε γ γ ρ α φ ή:   6 0 €

Εγγραφή: ΟΧΙ
CADware Visual 560 380 200 --
CADware 3D 500 340 180 € 90
CADware Plan 390 265 140 --

  Ανανεώσεις: Έκπτωση 10% εφαρμόζεται μόνο στις συνδρομές, όταν ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους.

 
Δείτε τις τρέχουσες Προσφορές Λογισμικού

Φοιτητές και εκπαιδευτικά κέντρα:

  Ειδικές Τιμές
  • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

  • Δυνατότητα αναβάθμισης των CADware Plan ή 3D σε ανώτερο.

  • Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αναδρομική χρέωση στις ενεργές συνδρομές.

   Με τη συνδρομή 36 μηνών εξασφαλίζετε την τρέχουσα τιμή και αποφεύγετε μελλοντικές ανατιμήσεις.

Διαφορές των εκδόσεων Visual, 3D, Plan.
 

Όροι χρήσης του CADware i-Net:     Δείτε τη σύμβαση Συνδρομής ή Μίσθωσης