Εγγραφή-Τιμές Αγορά  
Εκδόσεις Συνδρομή-Μίσθωση Άδεια Χρήσης

 

 

Εγγραφή:
Εγγραφή γίνεται μόνο σε συνδρομητικές εκδόσεις 12,
24 ή 36 μηνών. Η εγγραφή στο Κέντρο Ελέγχου Αδειών γίνεται μόνο στην αρχή για να ξεκινήσει η συνδρομή σας. Ένα μήνα μετά από τη λήξη της συνδρομής και εφόσον δεν κάνετε ανανέωση, γίνεται διαγραφή των δεδομένων σας από το Κέντρο Ελέγχου Αδειών της ART.

Συνδρομή ή Μίσθωση:
Με μία συνδρομή η μίσθωση μπορείτε να κατεβάζετε και να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε έκδοση CADware, που ταιριάζει στο αντίστοιχο AutoCAD που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας π.χ. 2018 ή 2017 κλπ.
Η συνδρομή μπορεί να ανανεώνεται πριν ή ακόμα και μετά από τη λήξη της. Αν δεν γίνει ανανέωση, το
CADware i-Net παύει να λειτουργεί.
Η μίσθωση είναι αυτοτελής. Μετά τη λήξη της μπορεί να γίνει νέα μίσθωση.

 
 ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΕΚΔΟΣΗ

CADware i-Net

Έκδοση Συνδρομή ή ανανέωση συνδρομής για: Μίσθωση για:
36 Μήνες 24 Μήνες 12 Μήνες 3 Μήνες
 

Ε γ γ ρ α φ ή:   6 0 €

Εγγραφή: ΟΧΙ
CADware Visual 560 380 200 --
CADware 3D 500 340 180 € 90
CADware Plan 390 265 140 --

  Ανανεώσεις: Έκπτωση 10% εφαρμόζεται μόνο στις συνδρομές, όταν ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους.

 
Δείτε τις τρέχουσες Προσφορές Λογισμικού

  • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

  • Δυνατότητα αναβάθμισης των CADware Plan ή 3D σε ανώτερο.

  • Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αναδρομική χρέωση στις ενεργές συνδρομές.

   Με τη συνδρομή 36 μηνών εξασφαλίζετε την τρέχουσα τιμή και αποφεύγετε μελλοντικές ανατιμήσεις.

Διαφορές των εκδόσεων Visual, 3D, Plan.
 

Φοιτητές και εκπαιδευτικά κέντρα:

  Ειδικές Τιμές

Όροι χρήσης του CADware i-Net:     Δείτε τη σύμβαση Συνδρομής ή Μίσθωσης