Γενικά Οργάνωση Setup Τοίχοι - Διαστάσεις
Ανοίγματα Σκάλες Κάγκελα - Στηθαία Πλάκες
Δοκοί - Δοκίδες Στέγες Διαγραμμίσεις Κείμενα - Γράμματα
Τομές/Όψεις Βιβλιοθήκες 2D Βιβλιοθήκες 3D Αντικείμενα 3D
Προοπτικό Φωτορεαλισμός Κίνηση - Video Τοπογραφικά


Με το
CADware μπορείτε:

bullet

Να σχεδιάσετε όλα τα γραμμικά αρχιτεκτονικά σχέδια (2D) είτε πρόκειται για πλήρη σχέδια Πολεοδομίας είτε για μελέτη εφαρμογής μικρών και μεγάλων έργων.

bullet

Να σχεδιάσετε το τρισδιάστατο κτιριακό μοντέλο (3D). Ενώ δουλεύετε σε κάτοψη το πρόγραμμα δημιουργεί το 3D μοντέλο. Εναλλακτικά μπορείτε να δουλεύετε κατευθείαν 3D.

bullet

Να κάνετε εύκολα και γρήγορα τροποποιήσεις σε σχέδια 2D και 3D με τις ισχυρές εντολές τροποποιήσεων του CADware.

bullet

Να κάνετε αυτόματα Τομές και Όψεις.

bullet

Να κάνετε φωτορεαλισμό στο κτιριακό μοντέλο (Render).

bullet

Να δημιουργήσετε Video με περιήγηση μέσα και έξω από το μοντέλο (Animation).

bullet

Να σχεδιάσετε τοπογραφικά σχέδια και να πάρετε τα υπομνήματα εμβαδομετρήσεων.


Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά:

bullet
Λειτουργεί μέσα στο AutoCAD και σας δίνει συμβατότητα με οτιδήποτε.
bullet
Είναι πολύ οικονομικό. Ελάχιστο κόστος εκκίνησης με την συνδρομητική έκδοση.